2019: Vi er her og vi lytter

Det har mange ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet eller ulykker heldigvis opdaget og benyttet sig af i 2019. På landsplan havde offerrådgivningerne i Danmark en pæn fremgang sidste år. Og her tegner Hovedstaden sig for 1.675 rådgivninger af de i alt 6.405 rådgivninger. Tallet på landsplan har været jævnt stigende de senere år, selvom kriminaliteten på mange områder er faldet.
Det betyder, at vi i alt sidste år hjalp 15% flere ofre, vidner og pårørende. Det gælder især ofre for alle former for vold, seksuelle krænkelser på nettet, stalking, tyveri og indbrud.

Vi håber, at vi har været til hjælp for alle jer, som har henvendt sig til os i 2019.

Og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har været udsat for kriminalitet eller ulykker. Det gælder også vidner og pårørende til ofre.
Du kan døgnet rundt ringe til os på telefon ‪21209170 eller finde din lokale Offerrådgivning på www.offerraadgivning.dk. Al hjælp er gratis, og vi har tavshedspligt. Alle vores rådgivere er uddannede og har erfaring med at rådgive mennesker i krise.